HG Design - Blog

mailboxEmail is onder kantoorwerkers het meestgebruikte communicatiemiddel.
Dat is meestal duidelijk te merken wanneer je terugkomt van vakantie: tientallen, honderden of soms wel duizenden emails wachten in je inbox om verwerkt te worden.
Zo zijn sommige mensen na het zien van hun inbox bij terugkomst van vakantie, gelijk weer toe aan een nieuwe vakantie.
 
Het onder controle houden van je Postvak-In is een belangrijke vaardigheid om het overzicht in je dagelijkse werk te bewaren.
Met de volgende praktische snelstart handleiding, kun je na je vakantie (maar natuurlijk ook door het jaar heen) eenvoudig je email onder controle houden.
IN 5 STAPPEN NAAR EEN LEGE INBOX EN OVERZICHT IN JE WERK
 
1. Werk slim!
Maak onderscheid tussen verwerken en doen.
Je Postvak leegmaken is niet hetzelfde als alle berichten gelijk beantwoorden.
Daarnaast is het nuttig om een tijdslimiet te bepalen voor het leegmaken van je Postvak.
Voor een normale verwerkingssessie houd ik zelf altijd de duur van vijfentwintig minuten aan, maar dat red je natuurlijk niet na een langere periode van afwezigheid, zoals een vakantie.
Toch is het ook dan belangrijk dat je een tijdslimiet hanteert voor het verwerken, zodat je bijvoorbeeld niet in de verleiding komt om al een de slag te gaan met langere berichten en je de vaart erin houdt.
De bedoeling is telkens dat je aan het eind van je verwerkingssessie weer een leeg Postvak-In hebt.
Tip: je hersenen worden optimaal geactiveerd door spelletjes. Zo kun je ook van het verwerken van je email een spel maken.
Hoe doe je dat? Bepaal voordat je begint hoeveel tijd je maximaal wilt besteden aan het leegmaken van je inbox (er zijn immers genoeg andere belangrijke dingen te doen) en gebruik een timer om de tijd bij te houden tijdens het verwerken van je email.
Op de gratis website Focusbooster vind je een timer die je hiervoor meteen kunt inzetten zonder dat je iets hoeft te installeren.
Deze timer werkt in blokken van 25 minuten, de optimale duur waarop een gemiddelde kantoorwerker zich onafgebroken kan concentreren.
Na een blok van 25 minuten geef je je hersens een korte pauze van 5 minuten voordat je verder gaat. Na de korte pauze ga je indien nodig verder met een volgend blok van 25 minuten.
Probeer om je inbox leeg te maken binnen het aantal blokken dat je vooraf met jezelf hebt afgesproken op basis van de hoeveelheid email die op je te wachten staat.
 
2. Filter!
Delete en archiveer. Na de start van een verwerkingssessie begin je met snel alle emails te filteren op basis van hun onderwerpregel en afzender.
Zaken die je herkent als spam, kun je direct weggooien. Emails waarvan je weet dat je ze zonder te openen direct kunt archiveren, geef je meteen een plaats in je emailarchief.
Je emailarchief kan een eenvoudige map zijn die je ‘archief’ noemt, maar kan natuurlijk ook een meer uitgebreid persoonlijk archiefsysteem zijn dat bestaat uit verschillende mapjes gesorteerd op onderwerp/persoon/projectnaam et cetera.
Tip: Bewaar berichten uit je Postvak waarop je nog iets verwacht in een aparte map, die je bijvoorbeeld !Follow-up noemt (het uitroepteken zorgt ervoor dat het mapje bovenaan je mappenlijst komt te staan).
Maak in je digitale agenda gelijk een terugkerende afspraak aan om bijvoorbeeld een keer in de week de map !Follow-up op te schonen.
Mocht een keer per week niet genoeg zijn, dan kun je de frequentie natuurlijk verhogen. Door de notitie in je agenda vergeet je dit mapje niet.
Voorkom dat je dit soort emails gemarkeerd met vlaggetjes in je Postvak-In laat staan, op die manier leiden ze gedurende de dag onnodig af.
Bonustip: telkens wanneer je vanaf nu een email verstuurt waarvan je niet wilt vergeten dat je er nog een reactie op moet krijgen, kun je hiervan een bcc naar je eigen emailadres sturen.
Bewaar het kopietje dat je dan ontvangt in de map !Follow-up.
Eventueel kun je het verplaatsen van dit soort emails automatiseren door de functie ‘regels’ in je emailprogramma te gebruiken.
Lees in de handleiding van je Outlook, Gmail, Groupwise of Lotus Notes hoe je regels (rules) kunt instellen.
 
3. No-brainer of denkwerk?
Emails die na het filteren nog zijn overgebleven, moet je beantwoorden. Die berichten behandel je op basis van twee categorieën: no-brainer of denkwerk.
Zie je dat je een email binnen maximaal één minuut kunt beantwoorden, doe dat dan ook meteen tijdens het verwerken, want het kost namelijk meer tijd om zulke emails weg te klikken en later opnieuw te openen.
Dit zijn de no-brainers. Open je echter een email waarbij je ook maar enige vorm van mentale weerstand voelt, dan beschouw je die als denkwerk.
Mentale weerstand kan bijvoorbeeld ontstaan omdat je nog niet weet wat je precies wilt antwoorden of dat je verwacht dat het langer gaat duren dan één minuut om de email te antwoorden.
Om ervoor te zorgen dat deze emails niet in je Postvak blijven staan nadat je klaar bent met verwerken, en je ze bij volgende verwerkingssessies dus weer opnieuw zult tegenkomen, maak je voor deze e-mails uitsluitend een concept aan.Dit doe je door in het geopende mailtje op Beantwoorden te klikken en het bericht daarna te sluiten.
Na een bevestiging wordt het emailtje dan bewaard in de map Concepten. Voordat je het concept aanmaakt, is het slim om de inhoud van de email vlot door te nemen (niet langer dan één minuut); het voordeel daarvan is dat je brein daarmee op onbewust niveau al aan de slag kan met het antwoord, terwijl je met andere dingen bezig bent.
Aan het eind van je verwerkingssessie is je Postvak-In leeg en staan ‘denkwerk-e-mails’ klaar voor beantwoorden in de map Concepten.
Tip: eventueel kun je bij het opslaan van een concept al wat eerste gedachten of kernwoorden die in je opkomen noteren, zonder dat je een compleet antwoord gaat schrijven.
 
4. Beantwoorden.
De map Concepten is een uitstekende plaats om emails te verzamelen waarvoor je meer tijd nodig hebt: je kunt tijd plannen voor het verwerken ervan, in plaats van tussendoor gedurende de dag.
Dit bespaart je gemiddeld 20% tijd. Kies je ervoor om een afwezigheidsmelding in te stellen (lees dit artikel met meer informatie en tips hierover), dan creëer je de ruimte voor jezelf om de map Concepten één keer in de een à twee dagen leeg te maken (en natuurlijk in elk geval voor de datum die je in je automatische antwoord hebt gegeven).
Voordat je aan de slag gaat met je map Concepten is het slim om een schatting te maken van de hoeveelheid tijd die je daaraan verwacht te besteden, zodat je daarvoor een of meer blokjes van 25 minuten kunt opnemen in je planning.
Gebruik bij het beantwoorden van de langere emails uit je Concepten map ook weer de timer in blokjes van 25 minuten, waarmee je scherp blijft en probeert om de map leeg te krijgen in het vooraf vastgestelde aantal blokjes.
Tip: heb je veel meer werk aan een mailbericht waarmee je het niet binnen 24 tot 48 uur kunt antwoorden, maak er dan een gewoonte van om in zo’n geval even kort een persoonlijke reactie te sturen met de boodschap dat je het bericht ontvangen hebt en er op een door jou vastgestelde datum op terug zult komen.
Het versturen van zulke mailtjes is een no-brainer die je dus gelijk tijdens het verwerken van mail kunt afhandelen.
Dit geeft jou rust en de ontvanger weet waar hij aan toe is.
 
5. Ja maar…
ik heb geen tijd om bovenstaande stappen toe te passen omdat ik nog emails van maanden en jaren geleden in mijn Postvak In heb staan?!
Als je normaal gesproken aan het eind van de dag minder dan een schermvol aan emailberichten in je Postvak hebt staan, dan heb je deze stap verder niet nodig.
Staan er echter nog tientallen, honderden of misschien wel duizenden emails (gelezen, ongelezen, mails die je wilt bewaren, et cetera), dan moet je er iets aan doen, zodat je zo snel mogelijk kunt genieten van de rust die een leeg Postvak geeft.
De eenvoudigste manier om dit aan te pakken, is om te beginnen met je Postvak te sorteren op de datum van ontvangst, met de nieuwste mailtjes bovenaan.
Daarna verhuis je alle emails die ouder zijn dan drie weken naar een archiefmap die je bijvoorbeeld Backlog noemt.
Grijp rustige periodes aan om die map eens op te schonen; waarschijnlijk hoef je mails uit deze map alleen maar te archiveren als ze nog betekenis voor je hebben en ze anders weg te gooien.
Tip: wanneer je de map Backlog gaat opschonen, kan het handig zijn om deze map te sorteren op afzender, zodat je gemakkelijk in één keer hele groepen emailberichten kunt weggooien of bewaren.
Gebruik daarbij de Shift-toets van je toetsenbord in combinatie met het selecteren van emails om eenvoudig meer mails in één keer te kunnen selecteren.
Na het wegwerken van oude emailberichten met behulp van de map Backlog, ga je terug naar het Postvak-In.
Daarin staan nu alleen nog maar berichten van de laatste drie weken. Deze ga je te lijf met behulp van de hierboven genoemde stappen 1 t/m 4.
 
Tot slot: probeer je email niet meer dan drie tot vijf keer per dag te verwerken.
Dat hoef je niet te doen op vaste momenten, maar op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld wanneer je net een andere activiteit hebt afgerond.
Om ervoor te zorgen dat je niet wordt afgeleid door tussendoor binnenkomende emails en dat je niet in de verleiding komt om vaker dan nodig je email te verwerken, kun je de meldingen bij binnenkomende nieuwe email uitschakelen. De nettiquette schrijft voor dat je emails binnen vierentwintig tot achtenveertig uur beantwoordt, maar er zijn mensen die verwachten dat je dat binnen een uur of zelfs een paar minuten doet.
Als iets echt urgent is, gebruik je sowieso niet email maar zoek je direct persoonlijk contact.
Om ervoor te zorgen dat je je dagritme niet door email laat beheersen, is het slim om verwachtingen te beheren door middel van je out-of-office reply (afwezigheidsassistent).
 

chatpinkSinds geruime tijd is het ook mogelijk om tijdens kantooruren te chatten met HG Design.
Via de chatknop aan de recht onderzijde op de website kan men een chat starten. 
Hier kunnen korte vragen worden gesteld.
Handig en snel.
U ontvangt direct antwoord.
 

 

Social media in Nederland 2017: Instagram & Snapchat favoriet onder jongeren
Burgers' Zoo
@DannyOosterveer 23 januari 2017 15953 views

Snapchat en Instagram zijn mede door de grote populariteit onder jongeren het afgelopen jaar flink gegroeid in Nederland. Instagram is op de ranglijst van meest gebruikte social media in Nederland zelfs Twitter gepasseerd. Dat blijkt uit het 'Nationale Social Media Onderzoek 2017' van Newcom Research. Het gebruik van Twitter daalde echter niet, het gebruik bleef het afgelopen jaar gelijk. Het gebruik van Facebook groeide door een toename van het aantal ouderen, het aantal jongeren neemt af.

 

Instagram duwt Twitter uit top-5

Het meest gebruikte sociale medium is WhatsApp, dat door 10,9 miljoen Nederlanders gebruikt wordt. De messenger wordt op de voet gevolgd door Facebook, het Amerikaanse sociale netwerk wordt door 10,4 miljoen mensen gebruikt. Beide platformen zijn voor veel Nederlanders dagelijkse kost: maar liefst 7,8 respectievelijk 7,5 miljoen Nederlanders gebruiken dagelijks WhatsApp en Facebook.

Die verhouding van dagelijkse op het totaal aantal gebruikers ligt veel hoger dan bij andere social media. Zo wordt YouTube door 'maar' 1,7 miljoen Nederlanders elke dag gebruikt, hoewel dat wel 31 procent hoger is dan vorig jaar. Ook het dagelijks gebruik van Instagram en LinkedIn groeide flink, met 41 respectievelijk 33 procent. 

Instagram groeide van 2,1 in 2016 naar 3,2 miljoen Nederlanders in 2017. Daarmee passeerde het Twitter, dat net als vorig jaar 2,6 miljoen Nederlanders aan zich weet te binden, en daarmee uit de top-5 verdwijnt.

Facebook, WhatsApp en YouTube blijven groeien

Het gebruik van Tumblr, Foursquare, WeChat, LinkedIn en ook Twitter is niet noemenswaardig veranderd ten opzichte van vorig jaar. Met name voor Twitter is dat kenmerkend. Zou het dalende gebruik van de afgelopen jaren zijn gestabiliseerd tot de 'vaste kern' van de actieve gebruikers? (De zichtbare dalende lijn in onderstaande grafiek komt door het feit dat het aantal socialmediagebruikers is toegenomen van 94 naar 96 procent van de Nederlanders, en daarmee het aandeel van Twitter iets is gezakt.) 

Snapchat en Instagram populair onder jongeren, Facebookgebruik neemt af

Pinterest zet haar opmars voort: 2,4 miljoen Nederlanders gebruiken het online prikbord, een groei van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal dagelijks actieve gebruikers blijft wat achter: 15,9 procent (381.000) van de Nederlandse pinners gebruikt het platform dagelijks.

Het gebruik van Snapchat is het afgelopen jaar flink gegroeid. Daar waar vorig jaar 1 miljoen Nederlanders regelmatige 'snapte', is dat dit jaar bijna verdubbeld naar 1,9 miljoen. Net als vorig jaar zijn Snapchat-gebruikers erg actief: de helft (960.000) van de Nederlandse Snapchat-gebruikers is dagelijks in de app te vinden.

Als we het gebruik van social media onderverdelen naar leeftijdsgroepen, zien we duidelijk dat Snapchat en Instagram erg populair zijn onder jongeren. Ook 20- tot 39-jarigen weten de sociale media steeds meer te vinden. Het gebruik van Facebook onder jongeren van 15 tot 19 jaar is dit jaar afgenomen ten opzichte van vorig jaar, van 88 procent naar 80 procent. 

Socialmediagebruik onder 65-plussers neemt verder toe

Het socialmediagebruik naar leeftijd toont een bekend patroon, namelijk dat de meestgebruikte socialmediaplatforms ook veel gebruikt worden door ouderen. De groei van het gebruik van social media zien we vooral terug in de 65+-leeftijdsgroepen. De toename van 65-plussers die social media gebruiken stuwt het gebruik van social media door Nederlanders naar 96 procent. Vorig jaar gebruikte nog 94 procent van de Nederlanders social media.

Over het onderzoek

Vanaf 2010 voert Newcom Research & Consultancy jaarlijks een grootschalige studie uit naar het gebruik van sociale media onder Nederlanders ouder dan 15 jaar. Aan het onderzoek van dit jaar hebben net als vorige jaren een groot aantal respondenten meegewerkt. Dit jaar waren dat er 8.194. De steekproef vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. Het onderzoek is afgenomen in januari 2017.

Het volledige rapport kun je hier downloaden.

Hoeveel klantenkaarten heb jij in je portemonnee zitten?
En gebruik je ze allemaal?
Veel Nederlanders lopen met een dikke portemonnee vol klantenkaarten rond.
Jammer is wel dat je niet altijd de juiste pas kunt vinden als je eenmaal bij de kassa staat.
 
Het voordeel van een klantenpas Wat je precies kunt doen met een klantenkaart, verschilt per winkel.
Bij de ene winkel spaar je voor kortingen, bij de andere winkel spaar je voor gratis cadeaus. Waar je ook voor spaart, alle klantenkaarten hebben tenminste één eigenschap met elkaar gemeen: ze leveren je voordeel op.
Van een dikke portemonnee naar een app op je telefoon Te veel pasjes zorgen ervoor dat je onnodig lang staat te graaien in je portemonnee.
Soms raak je zelfs een pasje kwijt of raakt er eentje beschadigd.
Steeds meer winkels zorgen er daarom voor dat er een account aan je pas is gekoppeld. Zo kun je inloggen met een klantenkaartnummer of een inlognaam om te controleren hoe voordelig jij er eigenlijk voor staat.
Het grotendeel van de Nederlandse ketens werkt met een digitaal klantenaccount.
En we zouden niet in het digitale tijdperk leven als er niet ook een app bestond om die verschillende klantenaccounts te beheren.
Klantenkaartapps maken de klantenpas overbodig. Door je klantenpas te scannen onthoudt de app in een paar seconden alle gegevens die aan de pas gekoppeld zijn.
Het enige wat je daarna hoeft te doen is de app op je telefoon laten scannen bij de kassa.
 
Welke apps je daarvoor kunt gebruiken? Dat hebben wij voor je uitgezocht.
PasNLPasNL (iOS, Android)
PasNL 177x300
Deze app is geografisch niet zo handig als de andere klantenkaartapps, dus je moet de juiste klantenpas handmatig opzoeken.
Doordat deze app een studiebol is en al meer dan 2000 Nederlandse ketens uit zijn hoofd kent, kost het invoeren van een nieuwe pas weinig tijd.
Je kan je pas scannen en hoeft niet al je gegevens opnieuw in te vullen. Recensenten menen dat deze app zelfs enkele zorgpassen scant.
Alleen de apps die PasNL nog niet kent, moeten handmatig ingevoerd worden.
Het menu van PasNL is zoals deze eruit hoort te zien in een app: grote navigatieknoppen, een heldere structuur en rustige kleuren.
 
StocardStocard (iOS, Android)
Stocard 176x300
In het genre klantenkaartapps is Stocard de nieuwkomer.
Behalve al je passen in één overzicht, weet deze app dankzij locatiebepaling ook meteen welke pas je precies nodig hebt.
Volgens de recensies op App Wereld kun je zelfs je rij- en kentekenbewijs in deze app opnemen.
Stocard is een makkie om te gebruiken: het kost je een paar seconden om ‘m te downloaden en na scannen kent de app meteen je gegevens.
Geen gepriegel met invullen dus.
 
FidMe (iOS, Android)
Fidme 176x300
Fidme FidMe is de grootste klantenkaartapp op dit moment. Een pluspuntje is dat deze app je passen per genre sorteert.
Zo weet je precies waar je je kluspasjes en waar je je drogistpasjes kunt vinden. Anders dan bij Stocard kun je de bijbehorende winkels terugvinden op Google Maps.
Zo kun je dus zien welke winkels er bij jou in de buurt zitten.
Mocht je dus genoeg punten gespaard hebben voor die gratis shampoo, kun je meteen haast maken naar de winkel.
Het kost je wel een paar minuten om uit te vogelen hoe FidMe werkt en om een account aan te maken.
 
Qlever Qlever (iOS, Android)
Qlever 175x300
Net als bovengenoemde apps kun je in Qlever digitale klantenpassen toevoegen.
Fijn is dat je de app persoonlijk kunt maken door winkels te liken en unliken.
Qlever laat alleen de aanbiedingen en kortingen zien van winkels die je liket.
Bovendien registreert Qlever al je bonnen en garantiebewijzen. Met deze app op zak kun je je portemonnee wel thuislaten.
Veiligheid en privacy Het klinkt te mooi om waar te zijn: met één scan bij de kassa weet de app meteen wat hij moet doen met welke klantenkaart.
Toch weet de app niet meer dan een reguliere klantenpas. Wat vooral een geruststellend idee is, is dat een app minder snel kwijtraakt dan een klantenpas.
 
Welke app het best bij jou past, ligt aan jouw wensen.
Ben jij een shopper met een vaste routine? Dan zet Stocard precies op het goede moment de juiste app voor je klaar.
Ben je iemand die veel reist? Dan kun je met FidMe makkelijk een winkel bij jou in de buurt vinden.
Of ben jij juist een groot fan van Nederlandse ketens? Dan komt PasNL jou goed van pas.
De chaoten onder ons – jullie weten wie jullie zijn – zullen veel baat hebben bij Qlever. 
 
Bron: Simyo

Facebook gaat je foto's en video's omzetten in slideshows.
De nieuwe functie heet Slideshow en wordt deze week gelanceerd in een nieuwe update voor iOS.
 
Hoe werkt het?
Als je binnen 24 uur minimaal vijf foto's of video's hebt gemaakt, maakt Facebook daar automatisch een voorstelling van.
Je kunt de slideshow echter ook customizen en zelf kiezen welke foto's en video's er gebruikt moeten worden.
Als je een slideshow ziet van iemand anders, wordt er ook een knop getoond waarmee je meteen een eigen voorstelling kunt samenstellen.
Er zal ook muziek te horen zijn en je ziet overgangen tussen foto's. Je kunt ook zelf een thema aan de fotovoorstelling geven.
 
Facebook Moments Slideshow komt voort uit Facebook Moments, de app die aan het einde van het jaar een overzicht maakte van jouw beste foto's.
Uit deze nieuwe functie blijkt maar weer dat Facebook zich meer en meer gaat richten op foto's en video's.
De vice-president van Facebook Europa, Nicola Mendelsohn, zei laatst dat videocontent sneller groeit dan het bedrijf ooit verwacht had en voorspelde zelfs het einde van het geschreven woord op Facebook.
De functie wordt dus deze week uitgerold voor iOS-gebruikers.
Wanneer Android-gebruikers de beschikking over Slideshow krijgen, is nog niet duidelijk. 

Contactgegevens

HG Design
Heerbaan 68
6566 ER Millingen a/d Rijn
(0481) 35 81 86
(06) 12 18 62 42 
 
whatsapp
Wij zijn ook bereikbaar
via Whatsapp 
KvK: 60545674
Facebook Twitter Google Linkedin

Laatste berichten

Veel gevraagd

Een veel gestelde vraag aan mij is of ik het niet vervelend vind om alleen te werken. Zonder collega [ ... ]

Complimentendag

1 maart: Complimentendag Een compliment is een prachtige verrijking van het goede. Een blijk v [ ... ]

Vind ons op Social Media

Facebook    Twitter   
       
Google   Linkedin